Tema 12: Els animals Vertrebats

Aquest tema es va a donar d’una forma especial. Sereu vosaltre qui el prepareu per a mi.

Els grups

Abans de tot, i per fer les diferents ACTIVITATS farem 5 grups de 6 alumnes, després a cada grup s’anomenarà un portaveu (acord entre els components, o bé per sorteig), i a continuació cada grup treballarà durant el 2n trimestre per elaborar: dues fitxes i una presentació oral amb l’ajuda de l’ordinador i el projector.

Activitats per tots els grups:

 • Fitxa dels vertebrats.

Quins són els animals vertebrats, tipus, classificació, fotografies, mapes conceptuals i qualsevol cosa que hi vulgueu afegir. Es tracta de veure si feu la fitxa dels vertebrats més vistosa i bonica. El tamany deu ser A4, la podeu decorar com vullgau i afegir elements 3D si voleu.

 • Fitxa d’un científic

Són molts els homes i les dones que han estudiat el cel. Cerca a un d’ells i fes una fitxa que continga, com a mínim, una títol, una imatge, una petita biografia i els seus majors logros.

Activitats de cada grup

Les presentacions multimedia les fareu per grup, podeu recordar com fer una presentació multimedia en el Tema 0.

Cada grup te aquestos temes per desenvolupar.

Grup 1: PeixosGrup 2: AmfibisGrup 3: ReptilsGrup 4: AusGrup 5: Mamífers
 • Característiques
 • Classes
 • Nutrició
 • Relació
 • Reproducció
 • Exemples
 • Curiositats
 • Característiques
 • Classes
 • Nutrició
 • Relació
 • Reproducció
 • Exemples
 • Curiositats
 • Característiques
 • Classes
 • Nutrició
 • Relació
 • Reproducció
 • Exemples
 • Curiositats
 • Característiques
 • Classes
 • Nutrició
 • Relació
 • Reproducció
 • Exemples
 • Curiositats
 • Característiques
 • Classes
 • Nutrició
 • Relació
 • Reproducció
 • Exemples
 • Curiositats

Aquestes activitats s’avaluaran al final del procés, i els aspectes que s’avaluaran els pots trobar en al següent rúbrica:

 • Trobar informació.
 • Transmissió d’aquesta informació als del seu grup.
 • Responsabilitat en la feina.
 • Escolta i respecta torn de paraula als companys.
 • Exposició oral del treball.

Enllaços

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *