Preparació per a obtindre el títol d’ESO per lliure

Si no tens el títol de l’ESO (Educació Secundària Obligatòria) i vas a complir 18 anys, o ja els has complit, ací tens una excel·lent oportunitat d’aconseguir-lo gràcies als nostres cursos intensius.

Què podràs aconseguir obtenint el títol de l’ESO?

Amb el títol de Graduat en E.S.O. podràs accedir a:

  • Qualsevol modalitat de Batxillerat: Arts, Humanitats i C. Socials, C. de la Naturalesa i la Salut, Tecnologia.
  • Qualsevol dels cicles Formatius de Grau Mitjà.
  • El món laboral.

Requisits per presentar-se

Per a presentar-se a la prova, els aspirants acreditaran la seua Identitat per mitjà de DNI o NIE, en cas d’estrangers residents. Podran inscriure’s aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l’any natural de la convocatòria. La formalització de la matrícula es realitza en les direccions territorials d’Educació, durant el mes d’abril per a la convocatòria de juny, I en la segona quinzena d’agost i primera setmana de setembre, per a la convocatòria d’octubre. I,com és per lliure, no estar matriculat a cap centre d’educació d’adults durant l’any de realització de les proves.

Com s’estructuren les proves?

La prova versarà sobre continguts relatius als mòduls següents: Valencià; Castellà; Llengua Estrangera; Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.

Les proves s’estructuren en 3 àmbits

  • Àmbit Científic-Tecnològic: engloba els coneixements de de matemàtiques, ciències naturals i tecnologia.
  • Àmbit de la Comunicació: engloba els coneixements de llengua i literatura i llengua estrangera.
  • Àmbit social: engloba els coneixements de ciències socials

Què oferim?

Les classes són de molt pocs alumnes, màxim 5, i ens adaptem al nivell inicial de cada alumne, afavorint així l’evolució i l’adquisició dels coneixements necessaris per a superar la prova.

S’imparteixen classes durant tot l’any,per a preparar les dos s convocatòries anuals que es realitzen en els mesos de juny i octubre.

 

Més informació: Generalitat Valenciana – Formació Permanent

 

Horaris:

  • Matí o vesprada-nit

Matrícula gratuïta.

Comments are closed.