El reactiu limitant – Lliçons de Química (I)

Un dels temes que més dificultats tenen els alumnes de química quan es comença a estudiar de forma més seriosament és el reactiu limitant. No obstant, en ProfesDeCiències pensem que es realment senzill si en primer lloc s’entén el concepte i, posteriorment, s’aplica a les reaccions químiques formals. Si vols aprendre d’una vegada per totes el reactiu limitant no deixes de llegir aquest article.

El reactiu limitant

El reactiu limitant: el concepte

Si pensem en un procés que sabem de la vida diària entendrem ràpidament el concepte de reactiu limitant. Imaginem que tenim una empresa que fabrica taules tradicionals, de les que tenen 1 tauló que es recolza sobre 4 potes.

Evidentment això significa que si volem fer una taula ens farà falta 1 tauló i 4 potes. Si volem fer dos taules ens faran falta 2 taulons i 8 potes. I així successivament. De fet podríem escriure la “reacció química” del exemple:

1 Tauló + 4 potes –> 1 Taula

Però, què passa si tinc 3 taulons però només 8 potes? Bé, està clar, que només podré fer 2 taules gastant totes les potes i sobrant-me 1 tauló. Podríem dir que la quantitat de potes me limita la producció de taules. O en altres paraules, el reactiu limitant són les potes, aquell element que s’esgota i fa parar la producció de la meua empresa.

També podria ser al inrevés, si tenim 2 taulons i 12 potes, la quantitat de taules que podria fer seria 2, sent en aquest cas el reactiu limitant els taulons.

Si tenim clar aquest concepte podem passar a la idea més formal.

El reactiu limitant: el formalisme

220px-proust_joseph

Joseph Louis Proust, el científic que va comprovar la llei de les proporcions definides.

Segons podem llegir en la vikipèdia: “El reactiu limitant és aquell que en una reacció química (on existeixen reactius i productes), s’acaba abans i determina la quantitat de producte o productes obtinguts. La reacció depèn del reactiu limitant, doncs, segons la llei de les proporcions definides, els altres reactius no reaccionaran quan un s’hagi acabat.”

 

Ara que tenim clar el concepte i definit formalment el reactiu limitant és el moment d’anar a la pràctica.

Quan una reacció està igualada, els coeficients representen el nombre d’àtoms o molècules de cada element en els reactius i en els productes. També representen de mols de reactius i productes (recorda que el número de mols no és més que una quantitat determinada de qualsevol substància, és a dir, en un mol d’aigua hi ha les mateixes molècules que en un mol de amoníac, per exemple).

En altres paraules, els nombres estequiomètrics (molècules, àtoms o mols) són els nombres sencers de taulons i potes de l’exemple anterior, però fixeu-vos que en cap moment havíem parlat de massa.

En la majoria de les ocasions, les dades inicials del problema no ens les donen en termes d’àtoms, molècules o mols, si no que ens donen masses que no ens ajuden a saber quin és el limitant, és a dir, quin reactiu s’esgotarà i pararà la reacció química. Per tant, sempre haurem de convertir aquestes dades en mols per saber quin és el que ens limitarà la reacció i realitzar comparacions per veure quin sobra o quin falta.

Evidentment, per a entendre millor els procediment millor veure exemples.

El reactiu limitant: un parell d’exemples

Està clar que Pot ser podeu veure més clar en aquest exercici del gran Professor Aureli Sánchez:


o aquest altre de unicoos:

 

El reactiu limitant: recursos

A la xarxa podem trobar desenes de recursos per practicar el reactiu limitant, vos fiquem ací només cinc exemples:

  1. Full d’exercicis de la pàgina Física i Química amb solucions.
  2. Explicació teòrica més exercicis resoltos. En la mateixa pàgina podem trobar un test-qüestionari auto-avaluable.
  3. En la pàgina de e-ducativa podem veure tant teoria com exercicis resolts.
  4. Si volem un arxiu pdf vos recomanem aquest del Colegio Altoaragon de Huesca, nivell 2n batxillerat.
  5. I per últim vos deixem un altre vídeo sobre Reactiu Lmitant, en aquesta ocasió de yamilcordoba

One Comment:

  1. Gràcies a vosaltres aprovare quimica?❤❤

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *