Factor de conversió, una eina bàsica per a la ciència

Una de les eines que en ProfesDeCiències considerem bàsiques per a dominar els problemes de física i de química, a més de moltes altres matèries, és el factor de conversió. Aquesta tècnica no és més que una versió evolucionada de les regles de tres però que utilitzada de forma sistemàtica té moltes més avantatges.

Factor de conversió, una eina bàsica per a la ciència

Per norma general, els factors de conversions es solen ensenyar a 2n d’ESO però a molts estudiants els costa aprendre el seu funcionament i el seu potencial.

Per descomptat que utilitzar factors de conversió serveix per a poder canviar d’una unitat a un altra però es que a més a més:

  • Permet comprovar que no ens hem equivocat a l’hora de fer el canvi d’unitats.
  • Permet realitzar canvis d’unitats complexes, com de Km/h a m/s o de Kcal/(min·Kg) a J/(h·g).
  • Té un paper fonamental en els càlculs estequiomètrics en química, fent que siguen realment senzill resoldre aquests problemes.
  • Es pot utilitzar en multitud d’altres assignatures per a fer desenes de càlculs.

Des de ProfesDeCiències ens atrevim a dir que estem davant d’una eina tant important com saber aïllar en una equació matemàtica i que el seu domini garanteix no fer errades greus en els exàmens.

Què són els factors de conversió?

Factor de conversióBàsicament, un factor de conversió és una fracció  tal que en el denominador es posa la unitat que volem simplificar i en el numerador el valor equivalent en la unitat final o a l’inrevés. El truco és que les unitats a simplificar han d’estar creuades, de forma que es puguen simplificar de la mateix forma que si tenim 5/5 podem llevar els 5 i ens queda un 1.

Per poder fer els factors de conversió ens farà sempre conèixer el que es pot anomenar com “les veritats”, és a dir, una relació entre dues unitats que sapigueu que són 10% certes. Per exemple, que 1km=1000m o que 1 dia=24 hores. Podem fer servir tantes “veritats” com ens facen falta.

És el moment de ficar un exemple. Anem a passar de 30 km/h a m/s

  1. Observem que hem de fer dues conversions: de km a m, i de h a s.
  2. Escrivim les veritats: 1 km =1000 m; 1 h = 3600 s
  3. És el moment d’escriure el que volem passar, el 30 kg/l i ficar tantes fraccions com veritats ens fan falta, en aquest cas 2.
  4. I ara, vegem el següent vídeo que ens ho acaba d’explicar a la perfecció:

 

Factor de conversió: recursos.

La xarxa està plena de llocs on podem reforçar els nostres coneixements sobre els factor de conversió. A més de molts vídeos com el que tindrem al final de l’article volem destacar els següents recursos:

 

 

 


Bé, esperem que vos haja resultat útil aquesta entrada i que ja tingueu clar el factor de conversió. Qualsevol dubte o aclariment, als comentaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *