Classes de repàs, reforç i ampliació Primària, ESO i Batxillerat

children-1235691_1920_crop

Oferim classes de repàs i reforç per a Primària, ESO i Batxillerat per  assignatures de ciències i matemàtiques on l’alumne/a tinga més dificultats, en un gran ambient d’estudi amb professorat qualificat i titulat.

Les classes són de grups reduïts, com a màxim 5 o 6, segons nivell, amb l’objectiu d’oferir una atenció personalitzada als problemes concrets de l’estudiant en les diferents assignatures i optimitzar el temps de la classe per a cada alumne.

L’alumne defineix el treball a realitzar en les classes en funció de les seves pròpies necessitats: deures, reforç -puntual, avanç de matèria, recuperació d’assignatures, preparació d’exàmens, etc.

Tenim en compte la disponibilitat horària de l’alumne, per d’aquesta manera concretar entre Acadèmia i alumne l’horari de major conveniència.

S’intenta en la mesura del possible una màxima igualtat entre els alumnes en relació al seu nivell acadèmic i assignatures a estudiar.

Existeixen dues formes de pagament:

  • Al final de mes, abonant el preu d’una sessió pel nombre de sessions realitzades.
  • Dins dels primers 10 dies de mes, segons el nombre d’hores estipulats previament (pack hores mensuals). Aquesta modalitat obté un descompte en el cost mensual.

 

Preus Primària

Matrícula: 30€

Preu per hora (sessió): 10€

PackPreu/mes
4 (1 hora setmanal)35 €
8 (2 hores setmanals)70 €
12 (3 hores setmanals)105 €
16 (4 hores setmanals)140 €

Preus ESO

Matrícula: 30€

Preu per hora (sessió): 12€

PackPreu/mes
4 (1 hora setmanal)45 €
8 (2 hores setmanals)90 €
12 (3 hores setmanals)135 €
16 (4 hores setmanals)180 €

Preus Batxillerat

Matrícula: 30€

Preu per hora (sessió): 15€

PackPreu/mes
4 (1 hora setmanal)57 €
8 (2 hores setmanals)115 €
12 (3 hores setmanals)170 €

Notes:

  • Es descontaran del preu aquelles sessions que l’alumne notifique amb antelació que no puga assistir. Si ja s’ha realitzat el pagament aquestes classes seran recuperades.

Comments are closed.